Profile
Join date: Jan 31, 2022
About

ISOcertificering is eenauditprocedure van eenderdepartij die het managementsysteem van uwbedrijf, dat in uworganisatie is geïmplementeerdentoegepast, beoordeeltaan de hand van eenspecifieke ISOmanagementsysteemnorm. Om ISO certificeringbehalen, moetenbedrijvenvoldoenaan de ISOstandaardvereisten in hunmanagementsysteem. iso certificering zelf doen

m
morrisjackson18
More actions